Klimpfjälls stugägareförening

Styrelsen 2020

 

Här ser du vilka som sitter i styrelsen.
Skicka gärna synpunkter, förslag eller frågor till oss.

Kontakta oss på : info@klimpfjall.nu


Lars-Gunnar Gunnarsson, ordförande

Eva-Lena Bacchus, sekreterare

Ulrica Arthursson, kassör

Lars-Gunnar Lundström, ledamot

Bengt Olsson, ledamot

Eva Eriksson, ledamot

Per-Åke Larsson, ledamot

Sven-Allan Andersson, revisor

Karl Einar Åström, revisor

 

Stadgar